Om Senter for Livshjelp

Senter for Livshjelp er et veilednings- og informasjonssenter ledet av lege Audun Myskja og naturterapeut Reidun Myskja. Senteret har et stort faglig nettverk, som gjør det mulig å samle de anvendelige metoder til selverkjennelse, menneskelig vekst og bedre helse.

Vi legger vekt på hjelp til selvhjelp og verktøy til mestring, både ved kroniske og alvorlige lidelser og for friske mennesker som ønsker vekst og selvinnsikt. Senter for Livshjelp uttrykker en visjon om mestringsmedisin: Å gi mennesker støtte og veiledning til å finne egne ressurser til livsmestring, helbredelse og vekst. Denne visjonen uttrykker seg i konsultasjoner, kurs, seminarer, foredrag, bøker, nettkurs og musikkutgivelser. I 2020 har vi også lansert vår digitale kursplatform. Våre spesialområder er meditasjon, terapeutisk pust og naturlig helbredelse.

Les mer om Senter for Livshjelp på www.livshjelp.noKontakt

Mailadresse: nettkurs@livshjelp.no   

Myskjatunet Mestringsmedisin, 2848 Skreia
Senter for Livshjelp, Parkaksen 5, 1400 Ski     tlf.+47 64 91 39 90
 

Audun Myskja
Fagansvarlig

Audun Myskja er overlege og spesialist i allmennmedisin, og har en doktorgrad i bruken av musikk i eldreomsorgen. Han er fagveileder for Nasjonalt Kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og leder Helsedirektoratets innføring av musikkbasert miljøbehandling som kvalitetshevning av omsorg for personer med demens og andre sårbare grupper. 

Audunute

Reidun Myskja
Daglig leder

Reidun Myskja er daglig leder ved Senter for Livshjelp. I tillegg til sitt administrative arbeid i Senter for Livshjelp har hun arbeidet som naturterapeut siden 1979.

Reidunute2

Ranveig Stadven 
Sekretær

Ranveig er tidligere tannlegesekretær og har jobbet hos Senter for Livshjelp siden 2003. 

Ranveig

Nikoline Svergja
Nettkurs-ansvarlig

Nikoline er utdannet hos Senter for Livshjelp og arbeider med å produsere nettkurs.

Nikolineute

Siste innlegg fra Senter for Livshjelp på Instagram